WoT – Patch 9.21: Izmena oklopa na britanskim TD

WoT – Patch 9.21: Izmena oklopa na britanskim TD

Update 9.21 donosi sa sobom preko potrebne izmene kod britanskih TD (lovci na tenkove).  Svi tenkovi u grani, počev od tiera V pa do tiera IX, će imati izmene na oklopu. Dok će Tortoise – tier IX tenk, imati i izmenu na svom topu. Sve ove izmene bi trebalo da dovedu do toga da tenkovi u ovoj grani imaju sličan stil igranja i da omoguće igračima lakšu tranziciju sa tenka na tenk. Imajte na umu da ove izmene nisu finale i mogu biti promenjene pre pojavljivanja patcha.

Tier V – AT 2

 • Frontalni oklop se menja sa 203.2mm na 152.4mm.
 • Frontalni oklop “kupole” se menja sa 139.7mm na 114.3mm.
 • Frontalni oklop “kupolinog” obraza se menja sa 152.4mm na 101.6mm i dodato je još slojeva oklopa.
 • Gornja ploča frontalnog oklopa se menja sa 76.2mm na 63.5mm.
 • Bočni oklop se menja sa 101.6mm na 76.2mm.
 • Prostorni oklop okvira topa se menja sa 101.6mm na 152.4mm.
 • Prostorni oklop oklopnog plašta za gusenice se menja sa 76.2mm na 25.4mm.
 • Gornja ploča pozadinskog oklopa se menja sa 50.8mm na 38.1mm.
 • Donja ploča pozadinskog oklopa se menja sa 76.2mm na 50.8mm.
 • Pozadinski oklop “kupole” i komandirove kupole se menja sa 101.6mm na 50.8mm.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz.

 

Tier VI – AT 8

 • Bočni levi oklop je promenjen sa 50.8mm na 101.6mm.
 • Frontalni oklop oko mitraljeza na telu tenka se menja sa 76.2mm na 203.2mm i dodato je još slojeva oklopa.
 • Frontalni oklop komandirove kupole se menja sa 101.6mm na 152.4mm.
 • Pozadinski oklop komandirove kupole se menja sa 101.6mm na 76.2mm.
 • Oklop na mitraljeskim kupolama se menja sa 127mm na 203.2mm.
 • Prostorni oklop okvira topa se menja sa 101.6mm na 203.2mm.
 • Oklop gornja pozadinska ploča koja je smeštena kod motora se menja sa 101.6mm na 76.2mm.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz.

Tier VII – AT 7

 • Struktura frontalnog oklopa je izmenjena i sada se sastoji od nekoliko slojeva oklopa koji variraju od 127mm do 203.2mm.
 • Slaba tačka na frontalnom oklopu od 76.2mm je uklonjena i oklop je povećan na 190.5mm do 203.2mm.
 • Oklop na mitraljeskim kupolama se menja na 203.2mm.
 • Frontalni oklop komandirove kupole se menja sa 101.6mm na 203.2mm.
 • Pozadinski oklop komandirove kupole se menja sa 101.6mm na 76.2mm.
 • Frontalni oklop na krovu se menja sa 76.2mm na 88.9mm.
 • Prostorni oklop okvira topa se menja sa 101.6mm na 203.2mm.
 • Pozadinski oklop se menja sa 63.5mm/76.2mm na 101.6mm.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz.

Tier VIII – AT 15

 • Oklop na gornjoj frontalnoj ploči se menja sa 127mm na 139.7mm.
 • Frontalna superstruktura gornjeg oklopa na ivicama se menja sa 228.6mm na 152.4mm.
 • Frontalni oklop na krovu se menja sa 76.2mm na 114.3mm.
 • Oklop na mitraljeskoj kupoli se menja sa 127mm na 127mm do 228.6mm, zavisno od količine slojeva.
 • Frontalni oklop komandirove kupole se menja sa 127mm na 152.4mm.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz.

Tier IX – Tortoise

 • Topu OQF32-pdr AT se menja vreme punjenja sa 5s na 5.6s.
 • Topu OQF32-pdr AT se menja količina šteta koju može da nanese sa 250/250/330 na 280/280/370.
 • Topu OQF32-pdr AT se menja penetraciona moć sa 214/246/47 na 220/252/47.
 • Oklop na donjoj frontalnoj ploči se menja sa 228.6mm na 273.1mm.
 • Oklop na gornjoj frontalnoj ploči se menja sa 57.2mm na 101.6mm.
 • Frontalna superstruktura na donjoj desnoj strani se menja sa 152.4mm na 190.5mm.
 • Frontalna superstruktura mitraljeskog otvora se menja sa 228.6mm na 273.1mm.
 • Frontalna superstruktura leve strane se menja sa 171.5m na 215.9mm.
 • Oklop krova se menja sa 25.4mm na 57.2mm.
 • Oklop na mitraljeskim kupolama se menja sa 171.5mm na 273.1mm. Treba napomenuti da je slaba tačka od 171.5mm oklopa još uvek tu ali je mnogo manja nego ranije.
 • Oklop na komandnoj kupoli je promenjen sa 127mm na 215.9mm.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz.

Related Articles