Banner of Command item znatno ojačan u peču 8.11

Banner of Command item znatno ojačan u peču 8.11

Nakon izlaska peča 8.11 u kojem je Banner of Command item dobio neverovatnu izmenu, ljudi su mislili da se ovaj item više neće kupovati. Međutim, ovaj peč učinio je item znatno jačim, što je nateralo Riotove radnike da ga uklone sa ARAM-a.

U ovoj meti jako su popularni tenk heroji na topu i botu, zbog čega je Banner of Command bio jedan od najpopularnijih itema protiv mage heroja.
Stari Banner of Command ojačavao je izabranog miniona i davao mu je 100% otpornosti na magic damage, što je znatno uticalo na partije u kojima su timovi imali više AP heroja, jer su onda jungler-i i drugi lane-ovi morali da dolaze i ubiju tog miniona, kako se lane ne bi previše pushovao.

Od peča 8.11 ovaj item daje shield koji je otporan na 70% svakog damage-a, što ga čini mnogo jačim, jer blokira veliki damage koji mu rade assassin, adc i mage heroji.
Ovde možete videti kako sada funkcioniše item:

Još uvek se ne zna da li je Riot zadovoljan ishodom ove izmene, ali bi valjalo da ga koristite što je više moguće dok Riot ne reši da ga opet izmeni.

Related Articles